بنام خدا.
سلام پرانرژی.
محمدرضا خسروی پی #توپولوفروشنده هسم. متولد بهمن 1370 در کرج. فرزند سوم خانواده. بصورت کاملن اجباری در شغل بازاریابی و فروش مشغول شدم در سال 1388. من عاشق کارم هسم. در این مدت خیلی تغییر شغل دادم در این زمینه. تجربه های عالی و خوبی کسب کردم و خیلی چالش ها داشتم. در مسیر زندگی و کسب و کارم فراز و نشیب هایی داشتم که تونسم با تلاش و انرژی و توکل به هدفم برسم. در حال حاضر در زمینه بازاریابی و فروش انتقال تجربه میکنم.

برخی از سوابق من :

1. در دوران کودکی دستفروشی میکردم.
2. از سال 88 تا به امروز مشاور بازاریابی و فروش، انگیزش و تحول، ایده پردازی.
3. تکنسین فنی شرکت آسمان پرواز تیما.
4. کارشناس فروش شرکت رایان پرتو نگار.
5. مسول تربیت بدنی پایگاه بختیاری.
6. دوسال راننده آژانس.
7. کارشناس فروش خانه استیل البرز کرج.
8. و ...

چه کارهایی میتونم انجام بدم :

1. بهبودی کسب و کار شما بعد از آشنایی با کسب و کار شما.
2. ایده پردازی.
3. بازاریابی و فروش.
4. انگیزش و تحول.
5. مشاوره به مشاورین املاک.
6. مشاوره به موسسات اتومبیل کرایه.
7. کسب و کارهای کوچک.


ارادتمند شما توپولوفروشنده
تمام لحظه هاتون پر از نگاه خدا.