کارهای ناتمام را تمام کنید


بسیاری از افراد تمایل دارند پیش از ترک کامل کارشان، کارهای خود را بررسی کرده و تکمیل نمایند. ممکن است این کار دشوار به نظر برسد، اما سعی کنید با برنامه‌ریزی در این مدت، کارتان را انجام دهید. اگر به انگیزه‌ی بیشتری نیاز دارید، روزانه کارتان را با یک مدیر چک کنید. همچنین لیستی از کارهای مورد نیاز پیش از ترک کار تهیه کنید.

شاید همکاران شما بتوانند کارها و پروژه‌هایی را که مسئولیت‌شان به شما واگذار شده انجام دهند، اما این به آن معنا نیست که مسئولیتی بر عهده‌ی شما نخواهد بود، شما باید کارهایی را که پذیرفته بودید انجام دهید، پیش از ترک کارتان تمام کنید. اگر امکانش هست، کارهای کوچک یا کم اهمیت‌تر را به سایرین واگذار کرده و خودتان به کارهای مهم با اولویت بالاتر بپردازید و آنها را کامل کنید.

ارتباط خود را با همکاران و مدیریت مجموعه‌ی قبلی حفظ کنید، ممکن است کسی بخواهد مستقیما با شما صحبت کند، آنها را در مورد تصمیم‌تان درباره‌ی موقعیت شغلی جدید در ابهام قرار ندهید. در صورت لزوم ارتباط خود را با مشتریان حفظ کنید و اخبار جدید و مورد نیاز را به همکاران یا مدیران سابق برسانید. این موارد به شما کمک می‌کند تا درباره‌ی کارهای‌تان پیش از ترک کار، شفاف‌سازی کنید.

اگر کارهای باقی ‌مانده‌ی خود را به خوبی مدیریت کرده و به جای اینکه کوهی از کارها و وظایف ناتمام را بر دوش همکاران‌تان بگذارید، آنها را به اتمام برسانید، کارفرمای پیشین شما خوشحال خواهد شد. همچنین بهتر آن است که یادداشت‌هایی برای بقیه بگذارید. اگر برنامه‌ای داشته باشید برای ارتباط با کسی که کارهای شما را انجام می‌دهد تا زمانی که جایگزینی مناسب برای‌تان پیدا شود، در‌ این‌ صورت رابطه‌ی مثبتی با کارفرمای قبلی خود خواهید داشت.