برایان تریسی-مجله راز


1.قانون جذب

بیشتر مردم،قانون جذب را مهمترین قانون در شکست و موفقیت خود میدانند.این قانون به زبانی ساده می گوید ، شما مردم و شرایطی را جذب زندگی خود میکنید که با تفکر غالب شما هماهنگی دارد ، به خصوص افکاری که به شدت با احساسات و هیجان های شما گره خورده اند.افکار شما  میدانی از انرژی به وجود می آورد که مردم ، شرایط ، عقاید ، فرصت ها و منابعی را که برای دستیابی به هدفتان به آن ها نیاز دارید جذب می کند. این قانون ، انرژی لازم را برای تبدیل افکار شما به تجربه ی واقعی زندگی در بردارد.


2.قانون باور

هرچه را با تمام وجود باور کنید،همان به واقعیت تبدیل می شود.هرچه شدت باور شما عمیق تر باشد، احساس و هیجان شما نیز عمیق تر است و تاثیر زیادی بر رفتار و اتفاقی که برایتان می افتد،می گذرد.اگر بدون کوچکترین شک و تردید باور داشته باشید که باید موفقیت بزرگی به دست آورید و این باور را در خود تقویت کنید ، هیچ مانعی در دنیا نمی تواند شما را از دستیابی به آن موفقیت بزرگ باز دارد (جز خود شما).بزرگترین مسولیت شما آن است که خود را وادار کنید باورهایتان را از درون تغییر دهید تا بتواونید به آرزوی خود جامعه عمل بپوشانید.باورهایتان اعمال شما را مثل آینه منعکس میکند.

3.انتظار مثبت

افراد موفق و شاد ، همواره از خود توقعات و آرزوهایی مثبت دارند و این نگرش را مدام در خود حفظ میکنند.همیشه آرزو میکنند موفق باشند و به ندرت نامید میشوند.انتظار دارند فروش بیشتری کنند و ضرری به آنها نرسد.آرزو می کنند از هر تجربه در زندگی شان درسی ارزشمند بیاموزند و به اهداف خود برسند.بهترین راه پیش بینی آینده،خلق آن است.پس شما هم آینده ی خود را طوری خلق کنید که حاصل برخورد شما با وقایع مثبت و منفی زندگی تان باشد.اگر با اعتماد به هر موقعیتی نزدیک شوید و انتظار داشته باشید درسی از آن بیاموزید یا تجربه ای کسب کنید،در جهت اهداف خود رشد و حرکت خواهید کرد و شخصی شاد و خوش بین تر خواهید شد.


4.برنامه ریزی ذهن

برای هر کدام از اهداف و فعالیتتان از تصویرسازی ذهنی استفاده کنید.افراد موفق همیشه در حال تصویرسازی ذهنی هستند.در تصویرسازی ذهنی،ذهنتان را از قبل برنامه ریزی میکنید.فرض کنید باید برای فروش محصولی به مشتری زنگ بزنید.برای این کار، ابتدا چند نفس عمیق بکشید،این کار شما را آرام میکند و ذهنتان را به حالت آلفا میبرد.در این حالت،ذهن نیمه هوشیار شما نسبت به هر دستوری که میگیرید،پذیرنده است.بعد،موقعیت ایده آل بعدی را در ذهن مجسم کنید.نتیجه دلخواهتان را در ذهن تصور کنید.تصور کنید جواب مشتری مثبت است و او از شما خرید کرده است. تصور کنید خریدار در حال امضای چک است یا در پایان صحبت،سفارش خرید می دهد.یکی از دوستان فروشنده ام می گوید:(این روش،فوق العاده شگفت انگیز است)بارها موقعیت فروش او همان طور بود که در ذهنش مجسم کرده بود.شما هم امتحان کنید،نتیجه اش را می بینید.{اتفاقی که برای خود من هم اتفاق افتاده و با این روش فروش کردم و به چیزهای که میخواستم رسیدم}


منبع : مجله راز


عقاب درخشان ماندگار.چ

م.ر.خسروی پی

آدرس تلگرام ما