1.پیش از شروع هر کاری، همیشه در مورد مخاطبان خود فکر کنید.

بسیاری از افراد مشغول در حوزه سرگرمی با یک سبک خاص کار خود را شروع می کنند. در ابتدا باید مطمئن شویم که اعضای اصلی گروه از هویت پروژه بطور کامل آگاه شده باشند. این چیزی است که ما تجربه کرده ایم و از آن برای ساخت شرکت خود استفاده نموده ایم. بدین وسیله می توان علاوه بر آگاهی از نحوه شروع کار، مسیر پیش رو را مشخص نمود. بعد از آن درباره چیزی که مخاطب قرار است از محصول استفاده کند و احساسات او بحث می کنیم. این میتواند تنها لذت بردن از آن باشد یا به تغییر فرهنگ او منجر شود، اما موضوعی که اهمیت دارد این است که پروژه ما حرکتی مردمی ایجاد می کند و سبک زندگی آن ها را تغییر می دهد.

2.به تجارت خود به عنوان موجودیت مستقل در زندگی نگاه کنید.

به عنوان یک کارآفرین ، معتقدیم که تجارت در زندگی تاثیر بسزایی دارد، اما رویکرد بهتر این است که برای بهبود کسب و کار و رشد و بالندگی آن باید به عنوان موضوع مجزایی در زندگی خود به شغل مان توجه داشته باشیم. زمانی که شما به اندازه کافی تلاش و مدیریت خود را بکار بگیرید به دنبال بهترین روش ها برای مسایل خود باشید، جدای از پیشینه کسب و کار خود، نیروی بزرگی را برای آن تامین خواهید کرد.


odmseven@