تشخیص #دروغ یا #منظور از طریق تشخیص #صدا

والا رفته بودم تا مغازه... فلانی اینطوریه...

#توپولوفروشنده 

کانال تلگرام