شده بعضی وقتا با عجله داریم رانندگی میکنیم و چراغ قرمز میشه، همون لحظه عصبانی و ناراحت شدیم ولی اگر کمی تامل و تفکر کنیم میبینیم که همون توقف چند ثانیه ای کلی برای ما پیامد داره. فقط کافیه دیدمون رو عوض کنیم.

عکس زیر را کلیک نمایید.