آیا لذت میبرید؟


یا لذت رو میبرید؟


خیلی وقت ها به این مسئله هیچ توجهی نداریم...

مثل مثال سابق که میگه " بحران رو مدیریت میکنی یا بحران تو رو "


حالا نظر شما چیست؟؟