*برای اردیبهشت ماه امسال باید به خونه جدید نقل مکان میکردم. از دو ماه قبل دنبال خونه جدید بودم به " مشاور " املاک مراجعه کردم و برای خونه به " مشاور " املاک سپردم که موردی پیدا شد اطلاع بده. همکاران صاحب " مشاور " املاک به عزیزی که قرار بود جای من در خانه قبلی ساکن بشه از خودشان قول سرماه را دادن در صورتی که من نه هنوز خونه پیدا کرده بودم و نه مبلغ مورد نظر را از صاحب خانه قبلی دریافت کرده بودم.

*استدلال صاحب " مشاور " املاک که از دوستان بنده هست این بود که(خطاب به من) برای من این پول ها چیزی نیست و تهیه کنم و قرار داد بسته بشه.

*بعد از کشمکش ها خانه جدید رو تحویل گرفتیم و با ( قطع بودن تلفن،خراب بودن کولر،و دیگر مشکلات که تمام خانه ها دارند) مواجه شدیو و مجدد برای رفع این مشکلات به دوست عزیزمون مراجعه و بازگو کردیم و در همین زمان 15/09/95 می باشد هیچ اتفاقی رخ نداده است.به نظر شما خدمات به مشتری و ارتباط با مشتری به چه شکلی هست؟

آیا درست عمل کرده یا از نظر شما درست بوده یا خیر؟