#انگیزشی
⁣به ندای درونیتان گوش دهید
زندگی، یا سفری پرمخاطره است
یا هیچ چیز نیست. هیچوقت نمی‌توانیم با ادامه کارهایی که همیشه می‌کنیم، به چیزی تبدیل شویم که می‌خواهیم. تصمیم بگیرید که به ندای درونیتان گوش دهید نه نقطه‌نظرات بقیه آدمها...
همان کاری را بکنید که ته قلبتان مطمئن هستید درست است راه، راه خودتان است. ممکن است بقیه در این مسیر با شما همراه شوند 
اما هیچکس نمی‌تواند این راه را بجای شما بپیماید و یادتان نرود که قدردان همه روزهای زندگیتان باشید. روزهای خوب شما را غرق در خوشبختی می‌کنند و روزهای بد تجربه‌تان را بالا می‌برند و بدترین روزها بهترین درس‌ها را به شما می‌دهند.🏅🏅🌹🌹#توپولوفروشنده | #متخصص_انگیزش | #فروش | #بازاریابی | #خدا | #باور | #قدرت_درون


@ODMTSM7 🆔

mrkhosravipey7.blog.ir 💻